DOSECA BELECA Claudia Bohemica

Informace :
- Nar. 8. 5. 2021
- Majitel:  Marika Cibulková
-


Zdravotní vyšetření :

Výstavní úspěchy :